Altyapı Antrenörleri

 1. Şan, şöhret, paye, statü ve güç peşinde olan, böyle bir hayatı amaç edinen kişiler olmamalıdır.
  Bu tür kişilerden çocuklara zarar gelir.
  Kendileri de genelde mutsuz ve agresif olurlar.
 2. Ön planda olma, popüler olma, öne çıkma ve önemli kişi olma gibi beklentileri olmamalıdır. Çünkü bu tür sosyal kişilik yapısına sahip kişiler iyi birer altyapı eğitimcisi olamazlar.
  Bu tür kişilik özelliği taşıyanların yetiştirme, üretme ve emek yoğun çalışma gibi kaygıları olmaz.
 3. Altyapıları bir okul ve hayat biçimi olarak görmeyen, çocukları amaç değil araç olarak gören kişiler altyapılarda asla bulunmamalıdırlar. Çocuk ve genç gözüyle dünyaya bakma özelliklerinden genelde yoksun olurlar.
 4. Altyapıları üstyapılara çıkmak için bir geçiş yeri olarak görenler o an için kendilerine ve mesleklerine pek saygı duymayan kişilerdir. Bu da futbola ve futbolun geleceği açısından olumlu bir durum değildir.
 5. Altyapılarda doğru, bilimsel, ahlaki ve vicdani olmayan işlere ve uygulamalara karşı mücadele etmeyen, görmezden gelen ve üstelik böyle bir anlayışın parçası olan kişiler kesinlikle altyapı antrenörü olmamalıdırlar.